Meslekburda Eğitim ve Kariyer Merkezi
Öne Çıkan EğitimlerMeslekburda Eğitim ve Kariyer Merkezi

Günümüz bilgi toplumunda eğitim, sadece gündelik hayatın yaşanmasını değil, geleceğin de güvence altına alınmasını temin edecek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimin giderek artması, doğal kaynakların verimli kullanılması gereği, bedensel üretim gücünden ziyade, zihinsel üretim gücünün önemini vurgulamaktadır.

Günümüz toplumunda problemlerin çözümünün, mevcut bilgi ve birikimlerin sürekli artırılmasıyla mümkün olabileceği açıkça bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışan ve üreten insanın yaşam boyu eğitimi, mevcut ve gelecek yüzyıllar için ülke refahının sürdürülebilir kılınması için hayati bir önem arz etmektedir.

Meslekburda, Sürekli Eğitim Merkezleri ile yaptığı anlaşmalar sonucunda örgün mesleki eğitim programları düzenlemekte ve bu şekilde nitelikli personel açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşımaktadır.