Hakkımızda - meslekburda.com

Hakkımızda

Günümüz bilgi toplumunda eğitim, sadece gündelik hayatın yaşanmasını değil, geleceğin de güvence altına alınmasını temin edecek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimin giderek artması, doğal kaynakların verimli kullanılması gereği, bedensel üretim gücünden ziyade, zihinsel üretim gücünün önemini vurgulamaktadır. Günümüz toplumunda problemlerin çözümünün, mevcut bilgi ve birikimlerin sürekli artırılmasıyla mümkün olabileceği açıkça bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışan ve üreten insanın yaşam boyu eğitimi, mevcut ve gelecek yüzyıllar için ülke refahının sürdürülebilir kılınması için hayati bir önem arz etmektedir.

Toplumun çok değişik kesimlerindeki bireylerin, gerekli temel ve mesleki eğitimlere sahip olması mevcut eğitim sisteminin en temel hedefleri arasında olmalıdır.

Eğitimli bireylerden oluşan toplumlardaki gelişim, eğitimin yeterince sağlanmadığı toplumlara oranla kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Planlı, bilinçli, sistematik, mevcut güncel teknolojilerden yararlanan, dinamik bir eğitim yapısı toplumların istikrarla kalkınması için şart ve kaçınılmazdır.

Meslek Burda Sürekli Eğitim Merkezleri ile yaptığı anlaşmalar sonucunda örgün mesleki eğitim programlarını düzenlemekte ve bu şekilde nitelikli personel açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşımaktadır.

Ayrıca;
Devlet Memurluluğu (KPSS) sınavına girerek atanma hakkı elde etmiş olduğu halde Mesleki Sertifika arayan bölümlere atanabilme engelini vermiş olduğumuz mesleki eğitim ve Üniversite  onaylı mesleki sertifikayla ortadan kaldırmaktır.

Meslek Burda Sürekli Eğitim Merkezleri İle Yaptığı Anlaşmalar Sonucunda örgün  mesleki eğitim programlarını düzenlemekte ve bu şekilde nitelikli personel açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.Bunun yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşır.