Okul Hemşireliği Sertifika Programı - meslekburda.com
 • Peşin fiyatına kredi kartına 9 Taksit ile ayda 61.11 TL
 • Havale/EFT taksit seçeneklerini inceleyiniz
Eğitimin Uzmanları
Okul Hemşireliği Sertifika Programı

Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu “okul hemşireleri” görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında “okul hemşiresi” de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.

 • Kontenjan : 30
 • Sertifika : Beykoz Üniversitesi
 • Kurs Puanı : 99
 • Eğitim Süresi : 150 saat
 • Kitap desteği : Var
 • Sınav başarı oranı : %95

Neler Öğreneceğim?

Katılımcıların, 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.

0-17 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Aileye 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak,

MESLEĞİN TANIMI;

 

Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlayacak.

Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak.

Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmeleri hemşire gözlem formuna kaydedecek.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecek.

Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek. Cinsel eğitim ve ruh sağlığı hizmeti verilecek.

Okul hemşiresi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetlerini yürütecek.

Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlamak ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yapmakla görevli olacak.

Eğitim Detayı

 • Eğitim,internet ortamında uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
 • Eğitim dökümanları önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir.
 • Eğitim süresi içerisinde dilediğiniz gün ve saatlerde uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak eğitiminizi alabilirsiniz.
 • İnternete bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmanız yeterlidir.
 • Sertifika sınavı, eğitiminiz bittikten sonra internet ortamında online sınav sistemi üzerinden yapılır.
 • 3 adet sınav hakkınız bulunmaktadır. İlk sınavda yeterli puanı aldığınız taktirde ikinci ve üçüncü sınav hakkınızı kullanmak zorunda değilsiniz.
 • Sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekmektedir.
 • Eğitimin kesin kaydından sonra iptal ve iadesi olmamaktadır.

Eğitim İçeriği

EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİLGİSİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN SAĞLANMASI
İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM
ÖĞRETİME HAZIRLIK
SUNU HAZIRLANMASI VE SUNUM YAPILMASI
ANDROGOLOJİ EĞİTİMİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EĞİTİM YÖNETİMİ
TEKNOLOJİK ÖĞRETİM
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ÖZGÜVEN VE STRES
SOSYAL PSİKOLOJİ
VERİMLİLİK YÖNETİMİ
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM
HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
HEMŞİRELİKTE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
HASTA HAKLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ
HEMŞİRELİKTE ETİK
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARINDA HİJYEN
SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARINDA ETİK
SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ
HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM
ZOR HASTALARLA İLETİŞİM
GENÇLER İÇİN GELİŞİM TEMELLİ ETKİNLİKLER
GENÇLİĞİN GÜNÜMÜZDEKİ KÜLTÜREL YAPISI
MAHREMİYET EĞİTİMİ
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
UYUMSUZ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ
ÇOCUKLAR İLE İLETİŞİM MODÜLÜ 1-2-3
0-17 YAŞ SOSYAL GELİŞİM EĞİTİMİ
ZORUNLU ORTAK DERSLER
İLETİŞİM DERSLERİ
GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
LİDERLİK DERSLERİ

İstihdam Alanları

Okullarda artık sağlık hizmetleriyle ilgilenecek, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu “okul hemşireleri” görev yapacak.

Eğitime Kimler Katılabilir?

-Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Orta Öğretim Hemşireler , Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların ilgili bölümünden ortaöğretim, önlisans, lisans ya da yüksek lisans mezunu kişiler katılabilir.

Sertifikada Görünen Ders Saati

Beykoz Üniversitesi Onaylı Okul Hemşireliği Sertifika Programımız 150 ders saatinden oluşmaktadır. 

Bu eğitimi satın aldığınız taktirde, devlet korumasında kalan çocuklara umut olan "Hayat Sende Derneğine" adınıza 10TL bağış yapılacaktır.

Bu Kursun Müfredatı

 • Çocuk ve Okul Sağlığı
 • Çocuklarda İmmün Sistem Ve Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım
 • Çocukta Üro-genital Sistem Hastalıkları Ve Bakım
 • Hastanın İhtiyaçları
 • Hastaya Yapılan Özel Uygulamalar
 • Hastaya İlaç Uygulamaları
 • İnsan Hakları, Hasta Hakları Ve Etik
 • Meslek Esasları
 • Oksijen Tedavisi, Kan Ürünleri Ve Kan Transfüzyonu
 • Pozisyonlar
 • Sağlık Eğitiminde İşbirliği Ve Uygulama
 • Sıcak ve Soğuk Uygulama
 • Yara Bakımı ve Pansuman Yapımı
 • Mesleki Mevzuat ve Mobbing
 • Meslek Etiği ve İlkeleri
 • Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi
 • Anestezi ve Reanimasyon Çalışmaları
 • Biyokimya Laboratuvar Çalışmaları
 • Hematoloji Laboratuvar Çalışmaları
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışmaları
 • Patoloji Laboratuvar Çalışmaları
 • Radyoloji Çalışmaları
 • Tanı ve Tedavi Amaçlı İşlemler
 • Biyolojik Örnek Alma ve Nakli
 • Ekipman ve Sarf Malzemeleri
 • Hasta Nakli
 • Hastanın Genel Durum Değişiklikleri
 • Muayene ve Müdahale Odaları
 • Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım
 • Hasta-Yaralı Taşıma
 • İlk Yardımın Temel İlkeleri
 • Kanama ve Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Kırık Çıkık ve Burkulmada İlk Yardım
 • Temel Yaşam Desteği
 • Boşaltım İhtiyaçlarını Karşılama
 • Hastanın Beslenmesi
 • Hastanın Öz Bakımı
 • Terminal Dönemde Bakım
 • Vücut Bakımı
 • Büyüme ve Gelişme
 • Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları
 • Çocuklarda Koruyucu Önlemler
 • Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek
 • Duyguları Kontrol Etme
 • Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek
 • Kişilik Özellikleri
 • Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular
 • Dolaşım Sistemi
 • Duyu Organları
 • Endokrin Sistem
 • Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Üreme Sistemi
 • Üriner Sistem (Boşaltım sistemi)
 • Vücudun Temel Yapısı
 • Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan
 • İletişim Süreci
 • Kişiler Arası İletişim
 • Sağlıkta İletişim
 • Toplumsal İletişim
 • Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları
 • Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları
 • Endokrin Sistem Hastalıkları
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Üro-Genital Sistem Hastalıkları
 • Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
 • Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar
 • Kemoterapötik İlaçlar
 • Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar
 • Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
Ön Kayıt Formu
Bu Sertifikaya Bağlı 45 Farklı Firmanın Toplam 675 adet İş Fırsatı Mevcut.
Sertifikaya Sahip Olmak için hemen tıkla
 Biz Sizi Arayalım